Videnarbejde i biblioteket - Rum til kreativitet

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Rikke Dahl Olesen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Ambitiøse uddannelsesbiblioteksprojekter, i primært England og USA, har i de seneste år accelereret en vigtig debat om forholdet mellem bibliotek og uddannelse. Den aktuelle hjemlige debat fokuserer i hovedsagen på integrationen mellem bibliotek og uddannelsesinstitution i en organisatorisk optik. Kernen er informtionskompetence forstået som generel studiekompetence, hvor didaktik fordrer, at biblioteket nedprioriterer sin selvforståelse som serviceenhed til fordel for rollen som læringspartner. I denne bacheloropgave bringes bibliotekets fysiske rammer og betydning, på denne baggrund, i spil bl.a. ved at argumenterer for det problemorienterede projektarbejde som værende en kreativ proces, der skal finde plads i biblioteksrummet. Fysisk såvel som holdningsmæssigt. Gennem en diskussion af moderne kreativitetsforskning og læring i det problemorienterede projektarbejde konkluderes det, at biblioteksrummet skal disponeres til - pg domineres af - det autonome videnarbejde
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider24
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Biblioteksindretning, Problemorienteret projektarbejde, Læring, Kreativitet, Uddannelsesbibliotek, Videnarbejde