• Mikkel Nohr Jensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale, med titlen User Engagement in Virtual Museums – An Interview Study, beskæftiger sig med digital kulturarv, og mere specifikt virtuelle museer. I specialet undersøges hvordan virtuelle muser kan engagere deres brugere. Dette gøres gennem en gennemgang af litteraturen omkring begrebet brugerengagement (user engagement), ligesom en spørgeskemaundersøgelse afdækker museers grunde til at udvikle digitale applikationer. Dette efterfølges af en brugerundersøgelse, der anvender interviews i kombination med interaktionslogs til at evaluere tre forskellige virtuelle museer. Konklusionen er, at museernes strategi med at fokusere på interaktivitet og sociale funktioner ganske rigtigt er fremmende for brugernes engagement, men at det er svært at kombinere dette med et design, der samtidig understøtter gode søgemuligheder. Da undersøgelsen kun inkluderer en lille gruppe af forsøgspersoner efterlyses fremtidige større undersøgelser af samme karakter. Herudover opfordres til en yderligere teoretisk afdækning af brugerengagements-begrebet.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jul. 2011
Antal sider67

    Emneord

  • Virtuelle Museer, Digital Kulturarv, Museumsformidling

Dokumenter