• Brian Stephansen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Kompetencedefinitioner kan ikke betragtes som neutrale og objektive, men udspiller sig i kampe i folkebiblioteksfeltet mellem forskellige positioner om måden at anskue og udføre det bibliotekariske arbejde på. Specialet er inspireret af Pierre Bourdieus teori og metode med den konfliktuelle og relationelle sociologi, og undersøgelsen tager udgangspunkt i den feltanalytiske metode og fokuserer på rationaleforskydningerne i folkebiblioteksfeltet og deres indflydelse på ændringerne i værdisætningen og anerkendelsen af de bibliotekariske kapitaler. Samtidig gøres der et forsøg på at skitsere sammenhængen mellem feltets objektive historie og bibliotekarernes individuelle historie. Disse forhold sættes i forbindelse med kompetencefænomenet som mekanismerne bag definitionen af kompetencer.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2011
Antal sider140
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, IVA, Aalborg

    Emneord

  • Kompetence, Bibliotekarer, Folkebiblioteket, Bourdieu, Feltanalyse, Folkebiblioteket i vidensamfundet, Kapitaler, Professionshabitus