• Maria Krogstrup Hareskov
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks –, videns – og informationssamfundet, set i forhold til bibliotekssektoren. Der bliver set på de nye medier overordnet og bestemte sociale medier bliver beskrevet og diskuteret i forhold til deres brug online og hvad de vil kunne bruges til i bibliotekerne. Der bliver også set på bibliotekernes historie, og diskuteret hvordan den teknologiske udvikling, især den digitale, har påvirket bibliotekerne, og hvor bibliotekerne står i dag. Der kommer nogle bud på, hvor biblioteker og bibliotekarer står i dag, og hvilke ændringer, der er nødvendige for at bibliotekerne kan bibeholde deres betydning som en vigtig vidensinstitution i fremtiden. Det er min konklusion, at bibliotekerne må blive mere aktive i vidensskabelse og formidling, og at de sociale medier vil blive mere udbredte i bibliotekssektoren, som de også bliver det i resten af samfundet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider26
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • bachelorprojekt sociale medier

Dokumenter