• Helle Ernstsen Bach
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale er et replikastudie af Yakels (2004) undersøgelse af slægtsforskere. Slægtsforskningen ses i et hverdagsinformationsadfærds (everyday life information seeking – ELIS) perspektiv, hvor der er fokus på fritid – leisure. Slægtsforskningens placering i Stebbins serious leisure perspektiv (Stebbins, 2009) diskuteres, og det konkluderes, at slægtsforskning er en hobby under serious leisure med funktioner fra undertyperne collecting og liberal arts pursuits.
Ved brug af semistrukturerede interview med 22 danske interviewpersoner, heraf 3 som pilottest, er slægtsforskeres informationssøgning, dermed også udviklingen fra genealog til familie historiker, undersøgt. Den kontakt slægtsforskere har til andre slægtsforskere og familie, samt hvilken virkning disse forbindelser har på slægtsforskning, er også blevet studeret. Derudover er funktionen af at være memory worker (Lambert, 2002) i forhold til slægtsforskning undersøgt.
Resultatet af denne undersøgelse viser at blandt interviewpersonerne, er der ingen, som kun er genealoger, de er alle familie historikere, der i perioder søger den samme information som genealoger. Dermed er måden at præsentere slægtsforskningen som en anetavle også blevet integreret i fortællingen i slægtsbogen. For flertallet af interviewpersoner, betyder andre slægtsforskeres hjælp og det at være med i en slægtsforskningsforening meget, da nybegyndere kan få hjælp af de erfarne slægtsforskere, og de erfarne slægtsforskere opnår glæden ved at hjælpe. Derimod spiller familien ofte kun en mindre rolle, som kilder til information eller til at høre om slægtsforskningen. For nogle interviewpersoner er det at være memory worker en del af glæden ved at slægtsforske, for andre er slægtsforskning set som en spændende og tidskrævende fritidsaktivitet.
Det konkluderes, at der er uoverensstemmelser mellem Yakels og dette studies resultater i forhold til slægtsforskernes informationssøgning og præsentation af resultater. Der er delvis overensstemmelse, når slægtsforskere betegnes som memory workers.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jul. 2012
Antal sider242
Udgivende institutionDet Informationsvidensskabelige Akademi

    Emneord

  • Slægtsforskning, ELIS, Everyday life information seeking, Hverdagsinformationssøgning, Leisure, Informationssøgning, Fritid

Dokumenter