Sindal Bibliotek - nu og i fremtiden

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Mette Marie Kristensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Indeværende opgave har til formål, at beskrive samt argumentere for hvorfor der er brug for Sindal Bibliotek i Hjørring ny storkommune. Undersøgelsesdesignet indbefatter et kvalitativt semistruktureret interview med Sindals biblioteksleder samt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget på Sindal bibliotek foråret 2008. Den empiriske undersøgelse udmunder i data omfattende de fysiske brugers benyttelse og vurdering af Sindal Bibliotek. Disse data bearbejdes i frekvenstabeller og krydstabulationer. Undersøgelsen resulterer, med forbehold, en stor overvægt af kvindelige informanter. Derudover fremkommer at over halvdelen af informanternes biblioteksbrug primært er baseret på indhentning af viden. Kvinderne benyttede kultur og udstillingstilbuddene i mere markant grad end mændende. De unge var de primære brugere af musik, film samt informanterne anvendte Sindal Bibliotek frem for øvrige tilbud i området og var generelt meget tilfredse med biblioteket, hvilket illustrerer et populært bibliotek i lokalsamfundet. Vigtigheden består i opretholdelse af demokrati, kulturarv samt bibeholde og udvikle et levende lokalsamfund og fællesskab blandt borgerne. Slutteligt gives forslag til fremtidige forbedringer og nye tiltag i Sindal bibliotekstilbud, med inspiration fra oplevelsesøkonomien.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider62
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, filialbibliotek, Hjørring ny storkommune, kvantitativ og kvalitativt forskningsdesign, lokalsamfund, Sindal Bibliotek