• Kristian Jessen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Denne opgave undersøger om semantiske forbindelser kan måles igennem citationsanalyse. Opgaven undersøger på søgninger i Web of Science hvordan semantiske forhold opstår indenfor LIS og ved at analysere med flere forskellige analysemetoder undersøges derfor hvordan publikationer frorbindes. Undersøgelsen fremkommer med de resultater at en citation afspejler en semantisk forbindelse og at flere fælles forbindelser citationsmæssigt viser en større forbindelse mellem publikationer. Endvidere undersøges hvordan helt specifikke forbindelser opstår som eksempelvis Borlunds artikel fra 2003 ”The concept of relevance in IR” og de publikationer der senere referer til Borlunds artikel. Blot et eksempel på flere af de resultater denne undersøgelse kommer frem til igennem citationsanalyse.
Desuden beskrives også hvordan citationsanalyse og semantik kan tilknyttes hinanden, samt hvordan forskere indenfor bibliometrien anskuer semantik indenfor referencer og citationer.
Dette bliver alt sammen i en samlet konklusion hvori der konkluderes at citationsanalyse er et nyttig middel til analyse af semantiske forbindelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2012
Antal sider108

    Emneord

  • bibliometri, citationsanalyse, bibliografisk kobling