• Mette Eich-Høy
Speciale, Kandidatuddannelsen
Specialet ”Se, hvad der sker! – Kan kulturformidling være et fælles anliggende” undersøger kulturlivets holdning til den digitale portal WhatsAalborg i Aalborg Kommune. Fem aktørpositioner inddrages i undersøgelsen. Borgerne spørges via spørgeskema og fokusgruppeinterview og har karakter af en pilottest. Ni kulturudbydere, en politiker, en embedsmand og udviklerne spørges via kvalitative forskningsinterviews. I interviewundersøgelsen er deltagernes kulturopfattelse og holdning til WhatsAalborg i fokus. Kulturlivets kulturopfattelse analyseres ud fra det komplekse kulturbegreb. Resultatet viser, at kulturopfattelsen er forskellig i Aalborg Kommune, men at det ikke betyder noget i forhold til WhatsAalborgs rummelighed. Derudover viser undersøgelsen, at kulturudbyderne generelt hverken er positive eller negative i deres syn på WhatsAalborg, men tvivlende overfor dens gennemførlighed. Med baggrund i forvaltningsteorien New Public Governance, netværksteorien Partnerskabelse og kulturteorien Det komplekse kulturbegreb vurderes, at WhatsAalborg må gentænkes i et partnerskab. Kulturlivets fælles visioner om mangfoldighed og synlighed skal udgøre partnerskabets fundament. Det efterlader WhatsAalborg med en usikker fremtid. Men det efterlader også et potentielt samlet kulturliv, der både er attraktivt og innovativt, og hvor alles ressourcer er i spil.
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider70
Udgivende institutionKøbenhavns Universitet

    Emneord

  • Digital kulturformidling, Partnerskabelse, Det komplekse kulturbegreb, New Public Governance

Dokumenter