Sammenligning af Google Scholar og KVINNSAM

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Søren Jensen
  • Margit Moesgaard Nielsen
  • Maria Vind
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Google Scholars omdømme blandt forskningsbiblioteker er omdiskuteret. I denne opgave sættes fokus på kønsforsningsdomænet, i det der foretages en sammenligning mellem Google Scholar og kønsforskningsdatabasen KVINNSAM. På baggrund af udvalgte evalueringskriterier analyseres de to informationsressourcer med henblik på at påvise generelle styrker og svagheder ved de to systemer. Med udgangspunkt i informationscentret KVINFOs virtuelle referencearbejde analyseres og påvises forskellige former for informationsbehov hos specialestuderende. Google Scholars og KVINNSAMs fordele og ulemper i forhold til at imødekomme disse vurderes. Opgavens konklusion er, at de to informationsressourcer supplerer hinanden godt, og at det i referencearbejdet ikke bør være et enten/eller m.h.t. hvilken ressource, der skal benyttes, men et både/og.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider66
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Søgemaskiner, bibliografiske databaser, KVINNSAM, Google Scholar, Informationsbehov