• Ditte Hertzum
  • Sofie Pedersen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Vi vil i denne opgave undersøge, hvordan websitet www.videnomturisme.dk kan redesignes med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet. Som udgangspunkt for opgaven vil vi klarlægge relevant teori for at kunne besvare problemformuleringen. Vi vil starte med at undersøge det nuværende website ved hjælp af en heuristisk ekspertvurdering, hvor vi selv evaluerer websitet. Dernæst undersøges hvilke målgrupper websitet henvender sig til, og hvilken betydning disse har for redesignet. Målgrupperne fastlægges i en casebeskrivelse efterfulgt af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse af den primære målgruppe, som er studerende. Inden denne undersøgelse sendes ud, afprøves den i to pilottests. Herudover vil vi undersøge hvad Erhvervsakademi Dania, som er de ansvarlige for www.videnomturisme.dk, mener om websitet. Disse holdninger bliver fastlagt gennem et telefoninterview med Mai Britt Pilkjær Jacobsen, som er ansvarlig for websitet. Herefter vil vi se på hvilke elementer, der skal indgå i redesignet, og dette fremfindes ved at diskutere relevant teori, vores egen evaluering, spørgeskemaundersøgelsen og interviewet. Efterfølgende vil vi konstruere et redesign i Microsoft Office PowerPoint 2007 ud fra denne diskussion. Vi vil evaluere redesignet, og se på hvilke fremtidige ændringer der bør undersøges. Dette undersøges gennem en heuristisk ekspertvurdering udført af studerende Tina Andersen, som er ekstern fagmand på området. Slutteligt vil vi konkludere på problemformuleringen og perspektivere på fremtiden for redesignet. Vi har i denne opgave fundet frem til, hvordan et redesign kan opbygges med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet, samt undersøgt hvilke fremtidige ændringer der kan foretages i redesignet. 24 litt. henv.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2011
Antal sider131
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg

    Emneord

  • Informationsarkitektur, Redesign, Organisationssystem, Navigationssystem, Website

Dokumenter