• David Donde
  • Høgni Bech
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne rapport er en evaluering af undersøgelsen af 85 hf-kursisters forhold til skønlitteratur, som er lavet i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt vinteren 2015-16. Projektet tog udgangspunkt i erfaringen med, at unge kursister på KVUC ikke læser særlig meget skønlitteratur. Vi anlagde en mixed-method bestående af to trin; første trin to kvalitative interviews med to hf danskundervisere, det andet trin en spørgeskemaundersøgelse af kursisternes forhold til læsning. Den første metode var eksplorativ og gav os en masse vigtig viden om kursisterne og deres generelle vanskeligheder med at se relevansen af at skulle læse - både i skolen og deres fritid. Den anden metode var primært deskriptiv og skulle give os et billede af i hvilken grad tingene forholdt sig som underviserne havde fortalt os om.
I denne rapport går vi bagom det forløb, vi har været igennem og analyserer det i forhold til de syv faser det gennemløb. Samtidigt evaluerer vi de metoder, vi har anvendt og til sidst hvad projektforløbet har lært os.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2016
Antal sider19
Udgivende institutionIVA København

    Emneord

  • Skønlitteratur, Unge