Projektopgaven: Servicedesign på Roskilde Hovedbibliotek

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Kim Sørensen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Abstract

Dette dokument er den samlede rapport der følger forløbet på Det Erhvervsrelaterede Projekt på IVA, vinteren 2016/2017. I samarbejde med Roskilde Bibliotekerne har DEP-forløbet haft til formål at skabe et overblik over serviceforbundne brugerrejser og fysiske touchpoints på Roskilde Hovedbibliotek.
Projektet er blevet til i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne der søgte bedre indsigt i Service Design og begrebets betydning for brugernes opfattelse af biblioteket. Denne forespørgsel er forbundet med nyere ombygninger og nuværende problemstillinger i forhold til borgerservice implementering på biblioteket.
Servicedesign er en ny måde at diskutere danske kulturinstitutioner og derfor kan Roskilde Bibliotek drage nytte af at se deres faciliteter i et nyt lys. Oplevelsesøkonomi og forventning til service er et aspekt af service der ikke naturligt forbindes med biblioteksdrift, derfor kan servicedesign som et værktøj være en betydningsfuld nyt element i Roskilde Biblioteks brugerdesign.
Brugernes opfattelse af biblioteket er central i servicedesign-tænkning, derfor er produktet til projektstedet, i form af en rapport, udviklet på baggrund af observationer af bibliotekets bruger sammen med kvalitative interview.
Den Samlede Aflevering består af projektrelateret formalia, produktet afleveret til Roskilde Bibliotekerne og en projektrapport til IVA. Formalia i form af projektplan og timeplaner er inkluderet for at give læseren indsigt i de betingelser og ressourcer forbundet med projektet.. Produktet afleveret til Roskilde Hovedbibliotek består af en overordnet holistisk vurdering og diskussion af Roskilde Hovedbiblioteket, mens projektrapporten eksisterer som en opsummering og evaluering af projektforløbet og projektets resultater.SprogDansk
Udgivelsesdato20 feb. 2017
Antal sider20
Udgivende institutionIVA - Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet
Ekstern samarbejdspartnerRoskilde Bibliotek
Martin Zandi martinz@roskilde.dk
Praktiksted

    Emneord

  • IVA, Service, design, Servicedesign, bibliotek, Biblioteksdesign, Brugeradfærd, Brugerundersøgelser, Customer Journey Map, Service Blueprint, Touchpoints