• Vibeke Luk
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
I specialet undersøges det ved brug af ”contextual inquiry” (spørgeskema, interview og observation), hvordan praktiserende lægers generelle informationsadfærd influerer på deres oplevelse af informationssystemet sundhed.dk. Med afsæt i informations-adfærdsteori og gennemgang af tidligere studier af praktiserende lægers informationsadfærd identificeres i specialet en række karakteristika i adfærden, der har implikationer for systemdesign. Ud fra observationer af lægernes interaktion med systemet sundhed.dk fremsættes konkrete forslag til, hvordan det at medtænke informationsadfærd i systemdesign kan bidrage til en bedre oplevelse af systemet. I lighed med tidligere studier konstateres det, at læger har mange informationsbehov i forbindelse med den daglige patientbehandling, der ikke bliver besvaret på grund af manglende tid og/eller vanskeligheder med at anvende mange forskellige informationssystemer. I relation til forbedring af designet af sundhed.dk foreslår specialet et stærkere fokus på informationsressourcen ”praksisinformation” og en ”task-baseret informationsarkitektur”.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 dec. 2012
Antal sider60

    Emneord

  • informationsadfærd, informationsbehov, informationsarkitektur, contextual design, contextual inquiry