• Michael Olsen
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Nærværende opgave undersøger, hvad persuasiv teknologi er og hvilke principper der ligger bag. Derudover undersøges det via en spørgeskemaundersøgelse, hvordan internetundervisningen finder sted på danske folkebiblioteker. Til sidst diskuteres, hvordan persuasiv teknologi kan bruges i forbindelse med internetkurser og selvlæring.
Persuasiv teknologi er vedholdende, bruger forskellige tools og roller som persuasivt medie og social aktør til at motivere og påvirke folk hen imod en intenderet ændring af adfærd, holdninger med videre og undervejs i dette forløb kan der skabes en social sammenhæng imellem brugeren og den persuasive teknologi.
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at folkebibliotekerne afholder mange forskellige typer internetkurser primært med kursister i alderen 45+. Mange undervisere inddrager kursusmateriale til brug undervejs og efterfølgende, men underviserne ved ikke, i hvor høj grad materialerne bliver brugt til selvlæring. Nogle kursister ønsker at deltage på samme kursus flere gange, hvilket måske kan skyldes at undervisningen ikke er effektiv nok og at kursisternes efterfølgende selvlæring ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad.
En mulig løsning på dette kan være et e-læringskursus, der bygger på principper fra teorien om persuasiv teknologi. Et eksempel på et sådant kursus fra Ældre Sagen analyseres og det fastslås at det er relevant til brug på folkebibliotekernes internetkurser og til selvlæring.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider85

    Emneord

  • Persuasive technology, Internetkurser, Fogg, Folkebiblioteker, E-læringskurser,