• Louise Stenholt
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
For at bestemme anvendeligheden af personaskonstruktion som redskab til
folkebibliotekers selektion af musikbærende materialer, undersøges og identificeres hvilke kriterier, der er relevante og/eller nødvendige i forhold til at fastslå hvordan personas kan konstrueres. Identifikationen af vurderingskriterierne sker præliminært baseret på overvejelser omkring metodens relevans ud fra praktiske og juridiske muligheder for legitimering af vurderingskriterierne. Ud fra tekstanalyse i en socialkonstruktivistisk optik modstilles de to hovedstrømninger af synspunkter omkring selve personasbegrebet og Alan Coopers teori om goal-directed design. Disse to retninger, der herefter benævnes pro-Cooper og con-Cooper, er stærkest repræsenteret ved hhv. Kim Goodwin og Rashmi Sinha. Ved at sammenstille resultaterne med en revideret UNISIST model (Hjørland, Søndergaard & Andersen, 2008) og de identificerede vurderingskriterier ud fra en overordnet domæneanalytisk tilgang og paradigmeteori, udledes begrundede formodninger
omkring anvendeligheden af personaskonstruktion i biblioteksfagligt regi. Analysen påviser nogle afgørende aspekter og problematikker både ved personaskonstruktion i tilknytning til det bibliotekariske domæne som supplerende hjælpeværktøj til materialevalg og imellem selve teorien bag personaskonstruktion og brugen af personas i praksis. Primært ligger divergensen i forholdet til fremgangsmåden og rækkefølgen af delprocesser
for konstruktion af personas. Dette forhold ændrer på mulighederne for kvantitativ statistisk validering af personas. Ligeledes påvirkes udgifts- og tidsforbruget. Sekundært knytter der sig generelle, interne problematikker i organisationer vedrørende ledelsesopbakning, kommunikation og forståelse af hvad personas helt præcist er, hvordan personas skal implementeres og hvorfor personaskonstruktion er relevant.
SprogDansk
Udgivelsesdatojan. 2011
Antal sider36

    Emneord

  • Personaskonstruktion, Selektion, Musik, Domæne, Målgrupper, Lovgivning