• Steffen Krogh Laursen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Personasmetoden anvendes til brugercentreret udvikling. Ud fra en analyse af personas som model og metode og af de udfordringer, folkebibliotekerne står overfor i det senmoderne samfund, diskuteres anvendeligheden af personas som udviklingsværktøj på folkebibliotekerne med fokus dels på metodiske styrker og svagheder, dels på effekt og konsekvenser i forhold til brugerinddragelse. Det konkluderes, at personas har potentiale som refleksivt udviklingsværktøj i konkrete projekter og under iagttagelse af nogle grundlæggende metodekrav. Men effekten er utilstrækkeligt dokumenteret, og metoden repræsenterer et markedsstyret syn på brugercentrering der fremmer en opfattelse af brugeren som kunde og en indirekte brugerinddragelse frem for en direkte involvering af brugeren som en aktiv ressource.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider29
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Personas, Brugerinddragelse. Biblioteksudvikling, Brugercentreret design. Folkebiblioteker.