• Malene M. Bisgaard
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen

Opgaven omhandler udarbejdelsen af en design- og analysemodel af online personaliseringsløsninger i et persuasivt perspektiv. Denne model bliver kaldt Personaliseringsviften.

Opgaven er udarbejdet på baggrund af eksisterende teori omkring Persuasive Design og bygger hovedsageligt videre på Persuasive Systems Design modellen af Oinas-Kukkonen og Harjumaa. For at sikre et nuanceret indblik i flere typer af personalisering kobles den med fire personaliseringskategorier udarbejdet af Peter Svarre.

Resultatet er Personaliseringsviften hvor de fire personaliseringskategorier, Interaktive elementer, Customisering, Regelbaseret personalisering, Collaborative filtering danner forskellige indgange til online personalisering. Modellen kobler 17 af de persuasive designprincipper fra Persuasive Systems Design modellen med de fire personaliseringskategorier. I analysen bliver modellens opbygning præsenteret med argumenter for samtlige til- og fravalg i udarbejdelsen.

Opgavens diskussion og perspektivering sætter Persuasive Design generelt og Personaliseringsviften i særdeleshed i forhold til de beslægtede forskningsfelter usability og etik. Endelig giver opgaven også forslag til en praktisk anvendelse af modellen i forhold til personaliseringsmodulet på Biblioteket Frederiksbergs nye hjemmeside.

Opgaven konkluderer, at der med Personaliseringsviften er udarbejdet en ny design- og analysemodel af online personaliseringsløsninger i et persuasivt perspektiv. Hverken Persuasive Design eller usability kan dog stå alene, og opgaven konkluderer, at man med fordel kan inddrage begge perspektiver, når man arbejder med webdesign.

25 litteraturhenvisninger, 11 figurer.

SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider55
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • persuasive design, motiverende design, personalisering, personaliseringsviften, usability, etik, etisk funderet designproces, hjemmesider, persuasion