• Maria Stecher
Speciale, Kandidatuddannelsen
Abstrakt
Specialet undersøger, hvordan litteraturevents som festivalen Ord Over Svendborg bidrager til litteraturens overlevelse i det 21. århundrede. I analysen af litteraturformidling i dagens Danmark beskæftiger specialet sig fortrinsvis med national kulturpolitik og professionernes rolle, men også public management inddrages i relevante sammenhænge. Specialet anvender den fynske forening og litteraturfestival Ord Over Svendborg som case med henblik på at analysere, i hvilken udstrækning der er overensstemmelse mellem Ord Over Svendborgs arbejde og de råd og anvisninger, som især Kulturministeriet fremlægger i en række rapporter om dansk kulturpolitik, herunder brugerinddragelse og oplevelse. Også den indvirkning, som New Public Management kan have på Ord Over Svendborg, berøres, om end aktørerne i Svendborg bygger på et frivillighedsprincip i deres formidling af litteratur på innovative måder, der tiltrækker nye generationer af brugere, især børn og unge. Specialet afdækker, at Ord Over Svendborg i overraskende høj grad overlapper med de officielle rapporters syn på kulturens, herunder litteraturens, udfordringer og de tiltag, rapporterne ser som nødvendige for at opretholde et aktivt demokrati. Ord Over Svendborg afspejler ligeledes Svendborg Kommunes bestræbelser på at tiltrække og fastholde, hvad sociologen Rober Florida kalder den kreative klasse og byens ønskede brand. Specialet beskæftiger sig således med de store udfordringer, som litteratur og litteraturformidling står over for i det 21. århundrede, men det konkluderer, at litteraturen stadig har meget at tilbyde. Den er simpelthen inde i en proces, hvor brugen og formidlingen af litteratur er i forandring, og nye medier og formidlingsformer, som passer til moderne teknologier og nye generationer af brugere, skyder frem.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider74
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelig Akademi

    Emneord

  • Kulturpolitik, Events, Brugerinddragelse, Oplevelsesøkonomi, Litteratur

Dokumenter

  • Bilag

    620 KB, PDF-dokument