• Sanne Mendel
  • Kathrine Hartzner
Speciale, Kandidatuddannelsen
Vi undersøger i nærværende speciale grupperne på Palles Gavebod, folkebibliotekernes digitale børnebibliotek.
Vores undersøgelse omhandler formål og hensigt med communities på Palles Gavebod, og om disse kan siges at stemme overens med målgruppens – de 8-12 åriges – anvendelse af communities på Palles Gavebod.
Derudover undersøger vi, hvordan ovennævnte communities kan udvikles med Facebook som socialt medie-forbillede, med henblik på at forme og videreudvikle communities ud fra målgruppens genkendelse af og forståelse for, den digitale anvendelse af internettet.
Vores teoretiske fokus i specialet udgør begrebsdefinitioner på online communities, Facebook som social netværksside, sociale medier og den digitale ungdom. Derudover gennemgås officielle fremsat formål og hensigt med communities på Palles Gavebod.
Empirisk har vi, ud fra principper om virtuel etnografi, foretaget observationer af communities suppleret med feltnoter, foretaget et udvalgt antal gange – disse har fungeret som en form for dagbog, hvor vi nedskrev vores iagttagelser, oplevelser og refleksioner.
Desuden har vi foretaget interviews med to centrale udviklere af Palles Gavebod, henholdsvis et computerstøttet interview af projektlederen og et kvalitativt interview af redaktøren for communities.
Vores delkonklusion lød på, at der ikke er tale om communities ud fra gennemgåede definitioner på begrebet i specialet, men at der derimod kan siges at være tale om 'grupper'.
Undersøgelsen viste yderligere, at der forekommer visse gnidninger og uoverensstemmelser mellem målgruppens anvendelse af grupperne på Palles Gavebod og formål og hensigt med børnewebsitet.
Derudover kunne vi, på baggrund af vores undersøgelse, konkludere, at på trods af risikoen for negative konsekvenser ved anvendelse af Facebook som socialt medie-forbillede, vil det være fordelagtigt at inddrage denne ved fremtidig udvikling af grupperne på Palles Gavebod.
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jan. 2014
Antal sider142
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

    Emneord

  • Palles Gavebod, community, Facebook, børn og unge