• Karen Tølbøl Sigaard
  • Tine Furbo Carlsen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Abstract
Denne opgave forsøger at besvare, hvordan medier formidles til børn på Hjørring Børnebibliotek, og om forskellige medier formidles på forskellige måder. Dette gøres med udgangspunkt i paratekstteorien, teorier om børns mediebrug og Rasmus Grøns teori om formidlingsniveauer set i forbindelse med medierne bogen, computerspillet og filmen. Hjørring Børnebibliotek analyseres som case ud fra et interview med tre børnebibliotekarer samt fotografier af rummet. I analysen bliver det klart, at Hjørring Børnebibliotek i formidlingen anvender bestemte paratekster med forskellige funktioner. Endvidere ses, at trykte, digitale og audiovisuelle medier formidles på forskellige måder, som har betydning for, hvordan biblioteket fremstår. Alle tre medietyper formidles ved opstilling, dog prioriteres formidlingen af bogen højere end de to andre. I diskussionen argumenteres for fordele og ulemper ved rummet som formidler ud fra en artikel af Caroline Enghoff og Søren Rafn. Hjørring Børnebiblioteks reelle forhold til børns mediebrug belyses også, og til sidst diskuteres børnebiblioteket som foregangsbibliotek i forhold til nogle opstillede anbefalinger.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2011
Antal sider57
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Formidling, Medier, Børn, Hjørring Bibliotek, Paratekster, Mediekonvergens, Biblioteksrum, Indretning

Dokumenter