• Maria Østerbye
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Abstract
Denne opgave diskuterer, hvorvidt fremtidens forskningsbiblioteker vil kunne
imødekomme informationsbehovet hos studerende og forskere i videnssamfundet ved at
udvikle meta-videnscentre efter de tanker, som præsenteres i rapporten, The Future of
Research and the Research Library. Under anvendelse af dokumentarisk metode
beskrives årsagerne til, at forskningsbibliotekerne er nødt til at re-definere deres rolle
for at have en fremtid. Samtidig afdækkes generelle træk i visioner og arbejdsopgaver
for fremtidens forskningsbiblioteker. Med fokus på kvalitetsvurdering af videnskabelig
og faglig information udforskes de funktioner som meta-videnscentrene ifølge
føromtalte rapport tænkes at varetage. Opgaven finder frem til, at disse funktioner er
relevante i begrænset omfang. Generelt set rummer meta-faglige funktioner og servicer
potentielle udviklingsmuligheder, da de kan dække en del af behovet for formidling af
videnskabelig og faglig information i nutidens og fremtidens videnssamfund.
SprogDansk
Udgivelsesdato15 aug. 2011
Antal sider36

    Emneord

  • forskningsbiblioteker, fremtidens forskningsbiblioteker, biblioteksudvikling, The Future of Research and the Research Library