M-biblioteker og deres brugere

Studenteropgave: Master speciale

  • Marianne Dybkjær
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Formålet med specialet var at undersøge hvilken brugeradfærd der kendetegner brugen af mobile grænseflader, specifikt smartphones, og hvilke forventninger brugere har til biblioteksløsninger på mobile grænseflader. På baggrund af disse undersøgelser og en gennemgang af udvalgte danske bibliotekers mobile løsninger udarbejdes en liste over anbefalinger til mobile biblioteksløsninger.
Brugeradfærden er belyst gennem en række undersøgelser, hvori man primært gennem dagbogsundersøgelser har analyseret brugeres adfærd i forbindelse med løsning af informationsbehov på mobiltelefonen.
Den mobile brugers adfærd adskiller sig fra brugeradfærden på web-grænseflader på flere punkter. Mobiltelefonen er i højere grad personlig – man har den altid på sig - , der er mindre skærmstørrelse til rådighed og interaktionsteknikkerne er anderledes. Brugen af mobiltelefonen er i høj grad kontekstuel. Det vil sige at faktorer som geografisk placering, social sammenhæng og tidsmæssige faktorer spiller ind, når det drejer sig om at få løst informationsbehov på en smartphone.
Brugernes forventninger til bibliotekernes løsninger er primært dokumenteret gennem to danske undersøgelser og tre udenlandske. De to danske undersøgelser er gennemført i folkebiblioteksregi, mens de tre udenlandske er gennemført på britiske universiteter med universiteternes studerende som målgruppe.
Brugernes forventninger til bibliotekers mobile løsninger afhænger i høj grad af om de har en smartphone og i mindre grad af brugerens alder. Forventningerne peger både i retning af at man gerne vil have funktioner af opslagsagtig karakter, som er hurtige at løse, og funktioner, der tager udgangspunkt i brugerens aktuelle kontekst, fx et kort over biblioteket.
Gennemgangen af udvalgte bibliotekers mobile løsninger gennemførtes på baggrund af Jakob Nielsens heuristiske retningslinjer og B.J. Fogg’s persuasive principper. Jeg valgte Nielsens heuristikker, da de er bredt anerkendte og udarbejdet på baggrund af flere års brugerundersøgelser. De persuasive principper som fx reduction og suggestion, forekommer relevante i forbindelse med mobile løsninger, da de kan bruges til at lette brugerens arbejde, fx ved at minimere indtastningsarbejde eller komme med et handlingsforslag på det rette tidspunkt.
Gennemgangen viste, at bibliotekerne i nogle tilfælde stadig tænker i web-løsninger på det mobile site og ikke tager hensyn til, at mobiltelefonen ikke blot har en mindre grænseflade, men også andre former for interaktionsteknikker, og at brugerne bruger mobiltelefonen på en anden måde, end de bruger en pc.
Responsive webdesign er behandlet ganske kort. I responsive webdesign udvikles et site, så det vises i en tilpasset udgave, uanset hvilken platform (web, tablet-pc, mobiltelefon) man vælger.
Konklusionen på specialet er at brugernes adfærd og forventninger ændrer sig i takt med den teknologi de har til rådighed. Det betyder at ansvarlige for løsningerne fortsat skal undersøge adfærd og forventninger for at have så megen viden som muligt om den målgruppe de udvikler til.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider50
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • mobile grænseflader, smartphones, mobile biblioteker, brugeradfærd

Dokumenter