Markedsføring af Frederikshavns Kommunes Biblioteker

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Laurits Thomas Rasmussen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Formålet med "Markedsføring af Frederikshavns Kommunes Biblioteker er, med baggrund i det svigtende antal brugere til biblioteket, ved en empirisk undersøgelse af udvalgte bibliotekers digitale biblioteksrum at udvikle og nytænke Frederikshavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside som led i markedsføringen af biblioteket. Projektets fokus er på de værdiforøgende bibliotekariske services og brugervenlighed, herunder, læringsstile og intelligenser. Efter interview med bibliotekar og sytemadministrator Iver Bertelsen lægges specielt vægt på "Børn og Unge" området og "Spørgeservice". Desuden er inddraget "Invandrere", Læsekredse", E-læring" og "Borgerservice". I meget begrænset omfang er elementer fra "Bibliotek 2.0" inddraget. Da Frederikshavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside er af midlertidig karakter, og man endnu ikke har foretaget undersøgelse af målgruppen eller har en hensigtserklæring, er resultatet baseret dels på metode, dels på undersøgelse og evaluering af de udvalgte hjemmesider og dels interviewet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider23
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Markedsføring, hjemmeside, digitalt bibliotek, udvikling, værdiforøgelse, læringsstile, intelligenser, brugervenlighed, bibliotek 2.0

Dokumenter