• Jonas Børsting
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Udgangspunktet for denne opgave er en livslang læring og de danske folkebibliotekers understøttelse af dette fænomen. Gennem den historiske metode analyseres tekster om samfundsopfattelse, livslang læring og læringstori. Der er tillige foretaget korte interview med folketingets partier. Opgaven diskuterer og kritiserer Qvortrups opfattelse af det hyperkomplekse samfund, Illeris`s samlede læringsteori og biblioteksrummet som et sted for læring. Endvidere er der set på de biblioteksmæssige initiaver i forbindelse med livslang læring. Den politiske vilje til livslang læring diskuteres ligeledes.Det konkluderes at samfundet har ændret sig til det hyperkomplekse, men at bibliotekerne ikke er fulgt med endnu. Endvidere konkluderes det at livslang læring er et politisk mantra opstået i 1960erne, men at forskere er begyndt at vende sig mod den politiske udlægning af livslang læring. Det er ligeledes tydeligt at der ikke længere er en læringsteori tilknyttet livslang læring. Dog er tydelig politisk opbakning til selveprojektet livslang læring. Denne opbakning skal bibliotekerne også have, hvis de skal spille rolle i fremtiden. Derfor skal opfattelsen af biblioteksrummet ændres, således at opfattelsen også gælder alle bibliotekets materialer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider48
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Livslang Læring, læringsteori