• Tue Gunnar Christensen
Speciale, Kandidatuddannelsen

Jeg undersøger i dette speciale, hvordan læring i organisationer kan defineres ud fra et systemisk og kognitivt synspunkt. Jeg bruger Gitte Haslebos ”kollektive læringsteori” og ”systemiske konsultation”, Yrjö Engeströms ”ekspansive læringsteori” og Knud Illeris’ ”læringsteori”, til at illustrere og diskutere læring ud fra den systemiske og kognitive teori. Jeg ser i min diskussion på hvad der ligger som årsagen for læringen, og hvordan det besluttes at læringsprocessen skal sættes i gang. Hvor det hos Haslebo og Engeström er henholdsvis individuelle vurderinger og modsætningerne i arbejdsopgaverne der ligger bag, så beskæftiger Illeris sig ikke rigtigt med disse to aspekter af læringen.
Indholdet af læringen i organisationer ses der en forskel hos de tre teorier, hvor Engeström skiller sig mest ud fra de andre. I Engeströms ekspansive læring er indholdet af læringen, primært slutresultatet, og han beskæftiger sig ikke så meget med hvad der er lært i de mellemliggende faser i læringsprocessen. Haslebo ser mere bredt på indholdet end Engeström, men ikke så bredt som Illeris gør. Da Illeris har en kognitiv tilgang til læringen, så bliver indholdet af læringen meget større, da al viden er enhver ændring hos et individ der ikke har med den biologiske udvikling eller glemsel.
For organisationer er Haslebo og Engeström to teorier der kan arbejdes med og få gode resultater, der skal dog tages højde for at de begge er tidskrævende og lange processer. Illeris’ teori er for teoretisk og alt for svær at tilpasse en organisation, og den kan derfor kun som jeg ser det bruges til at give et indblik i hvilke aspekter af læringen der er hos den enkelte medarbejder, og hvordan disse kan styrkes.

SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2010
Antal sider68
Udgivende institutionIVA - København

    Emneord

  • Læring, organisation, ekspansiv læring, kollektiv læring, Engetröm, Haslebo, Illeris, praksisfællesskaber, læringsproces, systemisk teori, kognitiv teori