• Heidi Michlenborg Nielsen
  • Christine Bitz-Nielsen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
I denne bacheloropgave har vi beskæftiget os med at overføre biblioteksudvikling, herunder serendipitet, og rum-klassifikation, til en anden sektor; lægens venteværelse. Som empiri har vi udført henholdsvis interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Som teoretisk grundlag har vi anvendt Björnborns serendipitetsfaktorer, Hvenegaard Rasmussen og Jochumsens artikel om biblioteket som lære-, være- og gørested, Heslet og Dirkinck-Holmfeldts rumklassifikation og deres bearbejdning af Bourdieus kapitalteori. Vi konkluderer, at det i høj grad er frugtbart at overføre og anvende biblioteksteorier i lægens venteværelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider89
Udgivende institutionDet informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • serendipitet, biblioteksudvikling, rumklassifikation, Bourdieu, sansernes hospital, venteværelse, spørgeskemaundersøgelse, interview