Kvaliteter i impressionistisk kunst

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Lasse Rosenkilde Olsen
  • Rasmus Rindom Riise
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
I dette bachelorprojekt diskuteres Charles Sanders Peirces og Walter Benjamins teorier for at nå frem til indholdet i kvalitetsbegrebet. Dette gøres med henblik på, at etablere en analysemodel, der kan identificere kvaliteter i kunstværker. For at kunne belyse de psykologiske symboler i værkerne bringes Carl Gustav Jungs arketyper frem som prototyper. Syv impressionistiske kunstværker fra syv forskellige kunstnere (Courbet, Monet, Boudin, Pissarro, Degas, Manet og Morisot) er projektet analyseobjekter og er valgt, fordi impressionismen brød de klassiske kunstidealer og grundlagde fundamentet for den modernistiske kunststil.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider78
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • kvalitet, kunst, impressionisme, semiotik, aura, arketyper, Jung, Panofsky, Peirce, Walter Benjamin

Dokumenter