• Kirsten Lauritzen
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
I denne opgave evalueres Det Administrative Biblioteks (DAB) serviceydelser, ved at undersøge hvorledes ansatte i centraladministrationen opfatter kvaliteten af serviceydelserne, og hvor vidt ydelserne bidrager til øget kvalitet og effektivitet i deres arbejde. Desuden undersøges det, om serviceydelserne er af en sådan kvalitet, at de er relevante for ansatte i centraladministrationen, der ikke benytter biblioteket. Redegørelsen for begreberne kvalitet og effektivitet danner baggrund for den empiriske del af opgaven, hvor der benyttes henholdsvis en kvantitativ metode en spørgeskemaundersøgelse blandt DABs brugere og en kvalitativ metode som interview med ikke-brugere. En bortfaldsanalyse viser, at det ikke er muligt at generalisere for hele populationen på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, men der fremlægge tendenser, der viser, hvorledes ansatte i centraladministrationen opfatter kvaliteten af DABs serviceydelser, og at ydelserne bidrager til øget kvalitet og effektivitet i deres arbejde. Ligeledes er det ikke er muligt at generalisere ud fra de gennemførte interview med ikke-brugere. På baggrund af analyse af interviewene fremlægges tendenser, der tyder på, at DABs serviceydelser er af en sådan kvalitet, at de er relevante for bibliotekets ikke-brugere
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2012
Antal sider88

    Emneord

  • serviceydelser, ervaluering, spørgeskemaundersøgelse, interview