• Buster Nykjær Björkman
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne bacheloropgave omhandler dansk kulturpolitik i spændingsfeltet mellem ideologisk national tilgang og internationale konventioners forpligtigelse. Fokus er på kulturarven, dens betydning og italesættelse i forhold til tesen, at regeringens kulturpolitik samt syn på kulturarven ikke er styret af en samlet strategi, men præget anprisning af det monokulturelle.
Af teori vil jeg anlægge en diskursanalyse, hvorved der identificeres ytringer, der opsættes i diskurserne mono-, multi- eller individorienteret, samt anvende Bernard Eric Jensens tre diskurser til anskuelse af kulturarvsbegrebet; samfundsteoretisk, professionsbaseret og partipolitisk. Jeg anlægger dette teoriapparat på strategirapporterne Kultur for alle fra Kulturministeriet og Kultur er velfærd fra Socialdemokraterne, samt andre relevante skrivelser. Dette viser, at der trods regeringens ratifikation af konventionen om kulturel mangfoldighed, til stadighed ses en anprisning af kultur og kulturarv i et monokulturelt perspektiv.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2011
Antal sider43
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • kultur, kulturpolitik, diskurs, politik