• Anne Pørksen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Danmark og Tyskland har begge public service kanaler, hvis vision og formål er forholdsvis enslydende. Men ser man på ARD og DR 1’s nyhedsudsendelser Tagesschau og TV AVISEN er der en markant forskel mellem den måde nyhederne præsenteres på og også i selve indholdet. Derfor lyder problemformuleringen som følger:
Hvordan adskiller nyhedsudsendelserne TV AVISEN og Tagesschau på henholdsvis DR 1 og ARD sig fra hinanden i forhold til, hvordan nyhederne præsenteres samt i selve indholdet af nyhedsindslagene? Og hvad kan forklare årsagen til, at de to nabolandes nyhedsudsendelser er forskellige fra hinanden?
De forskelle, der ses mellem de to udsendelser, bliver i dette speciale forklaret ud fra de bagvedliggende kulturelle normer, der er gældende i de to lande.
Det teoretiske grundlag for at undersøge form og indhold i nyhedsudsendelserne udgøres af Jens Elmelund Kjeldsens retoriske billedanalyse samt Johan Galtung og Einar Østgaards fem klassiske nyhedskriterier. Geert Hofstede m.fl.’s kulturelle dimensioner, der fungerer som kulturneutrale kriterier, bruges til at undersøge, om de kan forklare de forskelle, der fremkommer mellem de to landes nyhedsudsendelser.
Der konkluderes, at TV AVISEN vægter nære, små nationale begivenheder, mens Tagesschau har et langt bredere udsyn og fokuserer mere på ”tunge” emner, der har betydning længere ud i fremtiden. Mange af de forskelle, der findes mellem de to udsendelser kan forklares vha. Hofstede m.fl.’s kulturelle dimensioner, men enkelte steder bunder forskellen mellem de to nyhedsudsendelser ikke i den kulturelle baggrund, og her må årsagerne findes inden for andre områder.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2012
Antal sider105
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • formidling, nyheder, interkulturel kommunikation