Kortlægning af musikbenyttelsen ved Københavns Hovedbibliotek

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Tobias Vestergaard Enevoldsen
  • Bo Wichmann Larsen
  • Kenneth Juul Larsen
  • Søren Søndberg
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne projektopgave beskriver og evaluerer en kvantitativ brugerundersøgelse lavet i
sammenarbejde med Københavns Hovedbiblioteks musikafdeling, i forbindelse med et
erhvervsrelateret projekt på IVA. Undersøgelsen kortlægger og analyserer brugernes
demografi, musikpræferancer samt adfærd relateret til musikaflytning og –anskaffelse - både i
og udenfor biblioteksregi. Desuden foretages der en analyse af en del af respondenterne, der
defineres som ikke-brugere, da de ikke benytter sig af musiktilbud på folkebibliotekerne.
Brugerundersøgelsen munder ud i en SWOT-analyse og et idékatalog til mulige forbedringer
musikafdelingen kan foretage. Evalueringen af projektforløbet og produktet tager
hovedsageligt udgangspunkt i undersøgelsens pilotinterviews, spørgeskemaudvikling,
databehandling/statistik samt hvorledes brugerundersøgelsens resultater formidles til
musikafdelingen.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2011
Antal sider151

    Emneord

  • musik folkebibliotek brugerundersøgelse København