• Pia Clemmensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Denne undersøgelse af konservatorers informationspraksis foretages i et praksisteoretisk perspektiv. Der er fokus på hvilke forståelser, regler og teleoaffektive strukturer der ligger til grund for de deltagende konservatorers handlinger i forhold til at identificerer anvendelige konserveringsfaglige informationsressourcer til den enten orienterende informationsøgning eller til at finde en løsning på et specifikt konserveringsfagligt problem. Desuden undersøges hvordan disse mentale strukturer styrer valideringen, brugen og delingen af information. Undersøgelsen konkluderer, at konservatorernes informationspraksis er en integreret del af konservatorernes konserveringspraksis, og dermed er med til at danne den sociale orden, som skabes i krydsfeltet af sammenvævede praksisser. De deltagende konservatorer har en homogen forståelse af hvilke informationsressourcer, der er anvendelige i forbindelse med at søge konserveringsfaglig information, hvor valideringen og brugen af informationen fra disse ressourcer sker på baggrund af konservatorernes etiske regelsæt.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jul. 2012
Antal sider90

    Emneord

  • Konservatorer, informationspraksis, Praksisteori, Informationsressourcer, Informationssøgning