• Finn Feuerhahn
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale er en undersøgelse af kildekritiske metoder i BDI regi og en tilgang til kritisk diskursanalyse der kan udvide kildekritikken til en vurdering af medierne. Der tages udgangspunkt i de kildekritiske metoder der formidles i BDI regi, der videnskabsteoretisk overvigende går ud fra et logisk positivistisk perspektiv, med undtagelser som ved forskningsevalueringen. I metoderne viser der sig en manglende fokus på medierne og dets særlige karakteristika. Derfor undersøges der en tilgang til kritisk diskursanalyse af Jäger (2012; Jäger & Meyer, 2009; Jäger & Zimmermann, 2010) der kan udvide kildekritikken til vurdering af mediediskursen. Det viser sig at kritisk diskursanalyse kan bidrage på flere måder i en kildekritisk kontekst. For det første som informationskompetence da der styrkes et socialt ansvar da man tager etisk og politisk position. For det andet til kildekritik med vigtig baggrundsviden til vurdering af medierne, som med diskursteorien, diskursens struktur, samt en udførlig evalueringsmetode der taget hensyn til den institutionelle kontekst, tekstoverfladen, sproglige og retoriske midler, indhold og ideologiske udsagn. For det tredje fra et videnskabsteoretisk perspektiv med en inklusion af den sociokulturelle og historiske kontekst af vidensproduktionen til evalueringen af informationer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 dec. 2013
Antal sider68

    Emneord

  • Kildekritik, Informationskompetence, Kritisk Diskursanalyse, Medier

Dokumenter