• Rasmus Anker Klarskov Jakobsen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Abstrack Dansk
I denne opgave fremsættes et spørgsmål om løsning af mangler og problemer med Folkebiblioteket i de sidste 10 år. Spørgsmålet er; om folkebiblioteket kan forbedres, ved hjælp af værktøjer hentet fra den private sektor, såsom organisationsanalyse. Herefter argumenteres der for problemerne. Her fremlægges rapporter om forskellige måder, at anse ”Ikke-brugeren” på. Ligeledes kikkes der på hvilke andre problemer, folkebibliotekerne peger på eksistere. Derefter fremlægges en tese. Denne handler om et alternativt løsningsforslag på bibliotekernes problemer, som de fremstilles tidligere. Ideen er den, at organisationer og lignende, med hjælp fra blandet andet sociale teknologier som Internettet, har været med til at skabe merværdi for deres organisation/virksomhed. Her stilles spørgsmålet som fremgår af problemformuleringen; Kan disse værktøjer fra den private sektor bidrage til at skabe merværdi for biblioteket, og gøre det mere relevant for brugerne. Kan de være med til at give brugerne en ny rolle? For at svare på dette spørgsmål, kikker opgaven først på hvad folkebiblioteket gør, for at slippe af med sine problemer. I dette kapitel opdager opgaveskriveren at der allerede er en del initiativer, der hovedsageligt prøver at skabe et bibliotek på brugernes præmisser. Mange problemer bliver således løsnet op af nye tiltag, hvor brugerne involveres. Der konkluderes, og der stilles spørgsmål om, hvordan biblioteket gør brug af sine brugere. Ligeledes spørges der til, om hvorvidt bibliotekerne formår at arbejde sammen med brugerne, eller de udelukkende yder service på deres egne vilkår. Herefter gennemgås løsningsforslag fra den private sektor, der omformuleres, til at kunne dække, folkebibliotekets problemer. Ud fra dette laves scenarier for fremtidens folkebibliotek, med udgangspunkt i de forrige kapitler. Der konkluderes på scenarierne, og dette er med til at danne grundlag for den endelige konklusion, hvor det konkluderes, at mange af organisationsanalysens værktøjer, kan være med til at forme en allerede igangværende udvikling, da de netop kan bruges til at bygge videre, på den udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato2011

    Emneord

  • organisationsanlyse, scenarieteknik, folkebibliotek