FORSIDE_F_rdig.pdf
  • Lasse Glavind Olsen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan medierne, herunder sociale medier, i et moderne samfund skaber og omdefinerer den sociale konstruktion af personlig identitet.
Hypotesen er, at det moderne menneske og hans / hendes personlige konstruerede identitet er afhængig af samfundets anerkendelse. Påstanden analyseres ud fra et social-konstruktivistisk perspektiv med fokus på teorier om social adfærd i det moderne / postmoderne samfund. Specielt mediernes rolle i det senmoderne samfund, i forhold til identitets-konstruktion, vil blive undersøgt.
Fire eksempler på digital identitets-konstruktion fra dating site www.elitedaters.dk analyseres, og konsekvenserne af den medierede selv-fremstilling diskuteres.
Resultaterne er dobbelte: det første resultat viser, at medier, især sociale medier, forfiner et individs eksisterende identitet. Det andet resultat viser, at det moderne menneske er afhængigt af accept fra gruppen. Endvidere er det værd at diskutere, hvordan individuelle mennesker er siden analysen viser, at vi er alle, mere eller mindre, bevæger sig i de samme overensstemmende mønstre.

SprogDansk
Udgivelsesdato24 feb. 2013
Antal sider96
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • identitet, medier, medialisering, anerkendelse, aftraditionlisering, senmodernitet

Dokumenter