• Jakob Christensen
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
Denne opgave analyserer og diskuterer hvordan Internettet påvirker den offentlige sfære og hvordan offentligheden får adgang til information. Det teoretiske udgangspunkt er Jürgen Habermas’ værk Strukturwandel der Öffentlichkeit (Borgerlige Offentlighed).
Analysen indsnævres ved at fokusere på 2 omtalte hændelser; brugen af Twitter og sociale medier under optøjerne i forbindelse med det iranske valg i 2009, ofte kaldet ”Twitter-revolutionen”, og online whistleblowerorganisationens Wikileaks’ offentliggørelse af diplomatiske telegrammer i 2010, omtalt som ”Cablegate”.
Der konkluderes i opgaven, at Internettet har haft en betydelig indvirkning på offentlighedens adgang til information, både i forhold til tilgængeligheden, mængden og brugernes forbindelser på kryds og tværs. Samtidig er der problemstillinger forbundet med ”information overload”, det problematiske argument for ”informationsfrihed” og indflydelsen fra kommercielle medieplatforme.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2011
Antal sider42
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Internettet, offentlighed, information, kommunikation