Informationskompetence i ungdomsuddannelserne

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Charlotte Jakobsen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Med udgangspunkt i Århus kommunes bibliotekers projekt om informationskompetence i ungdomsuddannelserne og møder og oplæg i forbindelse hermed, har jeg udarbejdet et produkt i form af et mundtligt evaluerende oplæg om forløbet og en hertil hørende artikel med teori og litteraturliste. En artikel med oprids af hovedpunkter og reflekteren over begreberne digital dannelse og informationskompetence. Projektrapporten tager udgangspunkt i produktet og viderebehandler og analyserer det. Herefter følger refleksion over og evaluering af projektforløb og præsentationen af produkt for projektsted.
SprogDansk
Udgivelsesdato2011
Antal sider15

    Emneord

  • informationskompetence, ungdomsuddannelser