Informationskompetence i gymnasiet

Studenteropgave: Bachelorprojekt

  • Sidsel Fallesen Kjer
6. sem, Bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab
På baggrund af en introduktion til nogle af de forskellige tilgange der findes til informationskompetence, undersøges hvordan dette vægtlægges i både nationale og internationale sammenhænge, med særligt fokus på uddannelsesområdet. Der påvises, at man internationalt set er særlig eksplicit omkring informationskompetencens betydning og hvordan denne kan indgå i uddannelser, men at der i Danmark endnu ikke eksisterer en sådan tydelig strategi. Dog identificeres flere tiltag i forbindelse med en bedre integration af undervisning af informationskompetence i bl.a. gymnasiet, og to konkrete projekter: BibTeach og Det Refleksive Læringsmiljø underlægges en analyse. Her klarlægges, hvordan begrebet er blevet operationaliseret i de respektive projekter, og hvordan informationskompetence er søgt implementeret i gymnasieundervisningen. Afslutningsvist diskuteres de fremtidige perspektiver for undervisning i informationskompetence i gymnasiet, og der præsenteres nogle generelle anbefalinger til hvordan dette kan implementeres.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Informationskompetence, gymnasium, BibTeach, Det Refleksive Læringsmiljø

Dokumenter