• Erika Rose Hansen
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Rapporten omhandler undervisningen i informationskompetence for 1. årseleverne på EUC Nordvestsjælland.
Den er baseret på empiri fra to kvantitative undersøgelser, der viser elevernes viden om informationskompetence før og efter endt undervisning og fire kvalititative interviews af henholdsvis to HTX elever og to HHX elever.

Rapportens teoretiske grundlag bygger på forklaringer af informationskompetence af lektor Christine Bruces og hendes fem koncepter: information skills, learning to learn, computer literacy, IT literacy og library skills og forfatterne Kuhlthau, Maniotes, & Casparis tre koncepter: Locate, Evaluate og Use.

Empirien afslører at en del elever ikke har forstået vigtigheden af undervisning i informationskompetence, og da hovedformålet med selve projektet lød på eventuelle forbedringsforslag til selve undervisningen, er disse forslag mundet ud i et idékatalog, som er vedlagt bagest i rapporten.
Idékataloget endte ud med at rumme en oversigt over det der umiddelbart fungerede i undervisningen samt forskellige former for forbedringsforslag. Nogle forbedringer vil være forholdsvis nemme for bibliotekaren selv at gøre noget ved, andre indbefatter et mere formaliseret samarbejde mellem bibliotekar og undervisere, og endelig er der forslag, som kræver ændringer, hvor det er nødvendigt at ledelsen involveres.
SprogDansk
Udgivelsesdato2011

    Emneord

  • informationskompetence, gymnasie