• Sarah Elizabeth Hvidberg
Speciale, Kandidatuddannelsen
Specialets emne, indeksering af skuespil, placerer det inden for feltet vidensorganisation. Arbejdet er inspireret af cognitive work analysis, og derfor indledes med en undersøgelse af den arbejdskontekst teaterdomænets aktører arbejder inden for i dag, mht. tilgængelige informationssystemer.

Empirisk hviler specialet på en brugerundersøgelse bestående af et online-spørgeskema samt et kvalitativt interview. Målgruppen for brugerundersøgelsen er teaterskoleelever. Derudover er der foretaget dokumentanalyser af 40 skuespil, udtrukket fra en estimeret population på 12.212. Stikprøven er stratificeret på årstal, dramatiker og dokumentlængde.

Med udgangspunkt i dramateori beskrives særlige træk ved dokumenttypen, og det undersøges om teksternes inddeling i dialog-tekst og regi-tekst kan anvendes i forbindelse med indeksering.

Tilsammen danner brugerundersøgelsen og dokumentanalyserne grundlag for forslag til en brugsorienteret indeksering af skuespil. Der foreslås en semi-automatisk indeksering, og data fra dokumentanalyserne analyseres med henblik på at finde ligheder og forskelle i stikprøven. Der lægges vægt på karaktertræk, som vil være genkendelige for en computer. Tre zoner i dokumenterne identificeres: personlisten, intro-regiteksten og regi ved akt/scene-begyndelse.
Forslag til, hvordan den automatiske udtrækning af data fra disse zoner kan foregå, diskuteres og eksemplificeres i fem skitserede algoritmer.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2010
Antal sider75
Udgivende institutionIVA - København

    Emneord

  • indeksering, skuespil, semi-automatisk, informationsbehov, zoning, genreteori, passage retrieval

Dokumenter