Indeksering af Lyrik: 5 eksempler

Studenteropgave: Speciale

  • Mathias Kjerte
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dettes speciale formål har været at undersøge indekseringen af lyrik, med udgangspunkt i DBCs praksis. Specialet har i første omgang sat sig for at undersøge ”Hvad der objektivt kan siges om lyrik/digtsamlinger”? Dette er gjort i henhold til Jørgen Dines Johansens ”Hvem, hvad, hvor-model” som indeholder 7 forskellige facetter, og som kan siges at være en udtømmende model for teksters indhold. Specialet har efterfølgende med modellens facetter som struktur, analyseret, fortolket, diskuteret og genindekseret 5 digtsamlinger, som først har været indekseret af DBC. Formålet med dette har været at forsøge at svare på spørgsmålene ”Hvad skal medtages i indekseringen af lyrik/digtsamlinger”, og ”Hvordan kan man forbedre indeksering af lyrik/digtsamlinger”? De resultater, specialet når frem til, er, at det eneste, der objektivt kan siges om lyrikken, er, at den med sikkerhed må indeholde et ”Hvordan” og et ”Ved hjælp af hvilke midler” blandt modellens facetter. ”Hvordan” er dog den eneste, der nødvendigvis skal medtages i indekseringen, da ”Ved hjælp af hvilke midler” i lyrikkens tilfælde, både i teori og praksis, bliver for kompleks at have med at gøre. Endeligt påpeger specialet, at emneord med en bred begrebsmæssig definition nødvendigvis må specificeres i den indholdsbeskrivende note, og at man fra DBCs side, ud fra specialets 5 eksempler at bedømme, savner større blik for digtsamlingernes helhed. Dettes speciale formål har været at undersøge indekseringen af lyrik, med udgangspunkt i DBCs praksis. Specialet har i første omgang sat sig for at undersøge ”Hvad der objektivt kan siges om lyrik/digtsamlinger”? Dette er gjort i henhold til Jørgen Dines Johansens ”Hvem, hvad, hvor-model” som indeholder 7 forskellige facetter, og som kan siges at være en udtømmende model for teksters indhold. Specialet har efterfølgende med modellens facetter som struktur, analyseret, fortolket, diskuteret og genindekseret 5 digtsamlinger, som først har været indekseret af DBC. Formålet med dette har været at forsøge at svare på spørgsmålene ”Hvad skal medtages i indekseringen af lyrik/digtsamlinger”, og ”Hvordan kan man forbedre indeksering af lyrik/digtsamlinger”? De resultater, specialet når frem til, er, at det eneste, der objektivt kan siges om lyrikken, er, at den med sikkerhed må indeholde et ”Hvordan” og et ”Ved hjælp af hvilke midler” blandt modellens facetter. ”Hvordan” er dog den eneste, der nødvendigvis skal medtages i indekseringen, da ”Ved hjælp af hvilke midler” i lyrikkens tilfælde, både i teori og praksis, bliver for kompleks at have med at gøre. Endeligt påpeger specialet, at emneord med en bred begrebsmæssig definition nødvendigvis må specificeres i den indholdsbeskrivende note, og at man fra DBCs side, ud fra specialets 5 eksempler at bedømme, savner større blik for digtsamlingernes helhed.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2013
Antal sider74
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi

    Emneord

  • Indeksering, Lyrik

Dokumenter