Hvad fortæller brugerne os i brugerundersøgelsen?

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Nina Christine Francis
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Abstract
Denne eksamensopgaves omdrejningspunkt er et projekt udarbejdet af undertegnede for Køge Bibliotek i forbindelse med uddannelsen til bibliotekar. Rapporten er en refleksion over og en evaluering af et projektforløb og et produkt, som omhandler Køge Biblioteks udfordringer i, at få et større kendskab til Biblioteks brugerne. Formålet med produktet har været, at undersøge nærmere hvad brugerne mere konkret mener, når de svarer som de gør til dimensionerne; service, inspiration og brugerinvolvering i benchmarkundersøgelsen Bibliometer.
Dette samlede eksamenspapir består af tre dele; en projektplan, et produkt og en projektrapport.
I projektplanen er rammerne for projektet fremstillet.
Projektets produkt er en produktrapport, som tager udgangspunkt i to afholdte fokusgruppeinterviews med brugere fra Køge Bibliotek. Produktrapporten indeholder anbefalinger og redskaber, som Køge Bibliotek kan anvende i arbejdet med at udvikle Biblioteket i en brugerorienteret retning. Yderligere kan rapporten anvendes til inspiration med henblik på, at videreudvikle spørgsmål til Bibliometerundersøgelsen fremadrettet.
I rapporten reflekterer jeg over den anvendte metode og teoretiske begrebsramme.
Ydermere præsenteres de refleksioner og beslutninger, som jeg har foretaget i forbindelse med udviklingen af produktrapporten.
Med udgangspunkt i produktrapporten vurderer jeg, at produktet lever op til Køge Biblioteks målbeskrivelse samtidig med, at jeg har foretaget en vurdering af hvad der kunne have forbedret produktet.
Afslutningsvis er der foretaget en evaluering af mine generelle erfaringer fra projektforløbet, samt en perspektivering af biblioteksudviklingen fremadrettet.
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2013
Antal sider80
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Humaniora, Københavns Universitet.

    Emneord

  • Brugerundersøgelse, service, inspiration, brugerinvolvering, biblioteksudvikling

Dokumenter