• Karin Høi Larsen
Master Uddannelsen, Master Uddannelsen
Denne afhandling undersøger htx-elevernes informationssøgeadfærd i forhold til deres uddannelse på mercantec. Undersøgelsens metode er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er udviklet på baggrund af et fokusgruppeinterview. Formålet er at undersøge og beskrive htx-elevernes informationssøgeadfærd, for at Mediateket kan målrette arbejdet med at styrke elevernes informationskompetencer. Undersøgelsen viser, at Internettet, og her primært Google og Wikipedia, er htx-elevernes vigtigste kilde til informationssøgning. Skolens Mediatek, biblioteker og bøger er også vigtige kilder til informationssøgning, dog er det ikke primært via biblioteksdatabaserne, at htx-eleverne finder materialer eller informationer. Eleverne synes derimod, at hjælp til at finde materialer er Mediatekets vigtigste ydelse. Htx-eleverne synes, at informationssøgning er vigtigt, og de er opmærksomme på vigtigheden af kildekritik. Mediateket kan i undervisningen på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen tage udgangspunkt i de områder, hvor eleverne mener, de har mest brug for det. Jeg har sammenholdt undersøgelsen med resultater fra en dansk og en international undersøgelse og kun fundet mindre forskelle.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider32
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • informationssøgeadfærd, Htx-elever

Dokumenter