• Mathias Ramberg
Speciale, Kandidatuddannelsen
Dette speciale er en undersøgelse af en konkret sportsbegivenheds anatomi. Udgangspunktet er det afholdte VM i Qatar i håndbold 2015. hovedspørgsmålet er at se en sportsbegivenhed i lyset af en kulturel, medie og politisk kontekst. Det gøres ved konkret at diskutere sportsbegivenhed i lyset af kulturbegivenhed. Hvordan DR og TV2, som er dem der har rettighederne, bruger og italesætter begivenheden? Hvilke grunde Qatar har for afholdelsen af arrangementet? Hvilket til sidst bunder ud i en model til forståelsen af sportsbegivenheder og hvilke implikationer det har i forhold til det politiske. Jeg konkluderer, at en sportsbegivenhed har flere ligheder med andre kulturbegivenheder. De kan ses som en del af det der kaldes oplevelsesøkonomien især den underafdeling, der kunne kaldes events. Derudover skaber en sportsbegivenhed oplevelser for mange mennesker. Det kan være oplevelser der har lighedspunkter med andre kulturelle elementer, men den rummer også større mulighed for at flere kan få en oplevelse også i sammenhæng med at skabe identitet og fællesskab. En anden ting der også adskiller en sportsbegivenhed fra andre kulturbegivenheder er den store fokus og indblanding fra mediernes side. Der sker en medialisering af sporten. Samtidig betyder forholdet til public service også meget i en situation hvor DR og Tv2 har rettighederne. DR og TV bruger sporten til billig sendetid, drama og branding. Deres italesættelse af sportsbegivenhed er mindre kritisk end andre journalistiske emner og de bidrager til især at se sporten som en vigtig del af et nationalt fællesskab. Jeg konkluderer endvidere, at Qatar bruger begivenheden både internt og ekstern. Internt bruges den i forbindelse med national identitet og i et forsøg på at skabe en sundere befolkning. Eksternt bruges den i en public diplomacy strategi. Den bruges sammen med andre sportsbegivenheder og andre sportsrelateret elementer som investeringer i sport og medier til at opnå indflydelse og magt for landet. Til sidst bruges analyserne til at lave en model, der gør det muligt at samle forståelsen af disse konklusioner på VM i håndbold, men også til at kunne forstå og analysere både tidligere og fremtidige sportsbegivenheder. Den bruges også til at diskutere hvad denne forståelse af sportsbegivenheder betyder for forholdet mellem sport og politik. Et forhold der bliver forsøgt adskilt, men som det viser sig at være umuligt at gøre
SprogDansk
Udgivelsesdato2015
Antal sider75

    Emneord

  • sportsbegivenheder, sport, politik, medialisering, medier, diskurs, oplevelse, oplevelsesøkonomi, events, national identitet, nation-branding, soft power, Qatar, håndbold, DR, TV2, sportens organisationer, public service, public diplomacy, kommunikation, branding, kultur, journalistik

Dokumenter