• Louise Lahn Sørensen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Det undersøges hvordan selektion af information foregår på internettet bl.a. via en udforskning af begrebet ”gatekeeping”. Søgemaskineproducenter og andre internetaktører opererer i stigende grad med brugerprofilering og personalisering ved hjælp af datamining. Søgeresultater - og dermed den tilgængelige information - afhænger af den brugerprofil, som man bliver tildelt ud fra nogle uigennemskuelige kriterier. Der gives et historisk rids hvor samfundsudviklingen og den stigende medialiserings indflydelse analyseres. Det undersøges hvilke demokratiske implikationer der kan være ved at kommercielle søgemaskiner som Google foretager denne filtrering baseret på personlige faktorer som brugeren ikke selv er bekendt med, og dermed begrænser den lige adgang til information. Via teori samt et eksperiment undersøges hvorledes 15 respondenters søgeresultater adskiller sig fra hinanden ved søgning på samme termer i Google, og det kan konkluderes, at der er en tendens til, at der er forskel på resultaterne afhængigt af hvilken maskine der søges fra. Dernæst foretages en kvalitativ undersøgelse blandt tilfældigt udvalgte informationsspecialister, hvor det bl.a. undersøges hvilken holdning de i kraft af deres faglighed har til at den information man får adgang til, er filtreret og målrettet den enkelte bruger. Holdningerne er delte da nogen ser det som en fordel at undgå for meget ”støj” i søgeresultaterne, nogle kan se fordele og ulemper ved sagen og resten er bekymrede for en udvikling imod overvågningssamfundet. Resultaterne perspektiveres i forhold til teorierne om demokrati.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 feb. 2014
Antal sider73
Udgivende institutionIVA

    Emneord

  • Google, Gatekeeping, Datamining, Democracy, Personalisering, Brugerprofilering, Medialisering

Dokumenter