Fremtidens folkebiblioteker

Studenteropgave: Speciale

  • Bente Schwarzbach
Speciale, Kandidatuddannelsen
I mit speciale undersøges, hvilken betydning digitaliseringen og nye medier har for folkebiblioteker, og hvordan digitaliseringen og nye medier påvirker folkebiblioteker i fremtiden. Specialets problemstilling undersøges ved hjælp af teoretisk litteratur omkring emnerne folkebibliotekernes historie, nye -og gamle medier, digitalisering, internettet, sociale netværkssider, netbiblioteker, Danskernes Digitale Bibliotek og oplevelsessamfund. Mine analyser understøttes af emnet fremtidsforskning. Ved hjælp af emnet fremtidsforskning har jeg konstrueret fire forskellige fremtidsscenarier, som jeg har udarbejdet på baggrund af megatrends og modtendenser. Mine megatrends er baseret på danskernes kulturvaneundersøgelse fra 2012. Jeg kom til den konklusion, at digitaliseringen og nye medier vil føre til, at folkebibliotekerne vil blive en del af det store digitale netværk i fremtiden. Bl.a. arbejdes der på etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek. I fremtiden vil digitaliseringen og nye medier have afgørende betydning for folkebibliotekernes formidling af viden og folkebibliotekernes kommunikation. Derudover vil digitaliseringen og nye medier påvirke adgangen til informationer i fremtiden. Opgavens problemstilling hentyder på, at fremtidens folkebiblioteker vil udvikle sig i mange forskellige retninger. Det er svært at forudsige, hvordan fremtidens folkebiblioteker vil udfolde sig, og hvilke funktioner folkebiblioteket vil indeholde i fremtiden. Det vi med sikkerhed kan sige i dag, er at medieområdet har ændret sig markant de sidste år, således at også bibliotekets karakter har ændret sig. Før i tiden var biblioteker reduceret til at opbevare bøger og viden, og de var steder, hvor man kom for at låne og aflevere materialer. I dag er folkebiblioteker mere end det. Folkebiblioteker i det 21. århundrede er mere end bare et rum for opbevaring. Opgavens problemstilling hentyder på, at folkebibliotekernes traditionelle rolle, som formidlende institutioner er ved at ændre sig. I dag anses folkebiblioteker ikke kun som institutioner for oplysning og dannelse, men de anses i højere grad som mødesteder og oplevelsescentre.

SprogDansk
Udgivelsesdato2 feb. 2014
Antal sider81
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

    Emneord

  • Digitalisering, Nye medier

Dokumenter