• Laurits Thomas Rasmussen
Speciale, Kandidatuddannelsen
Da mange filialer og i nogle kommuner bogbussen er blevet nedlagt som følge af centraliseringen i forbindelse med kommunesammenlægningen og den økonomiske krise, og da samtidig andre kommuner vælger at bevare bogbusdriften som supplement eller afløsning for filialen, opstår spørgsmålet, om bogbussen eller det mobile bibliotek kan tilføre den optimale biblioteksservice og erstatte filialen som være- og mødested, og er det specielt i udkantsdanmark, at den er fremtidens bibliotek?

Ud fra denne indledning rettes analysens fokus på følgende hovedområder: bogbussens historie og udvikling omkring de to kommunalreformer sammen med en komparativ analyse af de politiske diskurser vedrørende biblioteksvæsenet og bibliotekarens rolle. Endvidere analyse af lokalsamfundenes udvikling og derefter en empirisk undersøgelse og analyse, dels gennem egne spørgeskemaer og interviews fra biblioteker med bogbus, og biblioteker som har nedlagt bogbus, og dels ved hjælp af aktuelle rapporter vedrørende problemstillingen.

Hovedresultaterne er, at der ikke ensidigt kan peges på geografiske eller demografiske områder, hvor bogbussen er specielt egnet, men undersøgelsen viste, at i virkeligheden rummer det mobile bibliotek en alsidighed, der gør det velegnet i mange områder og sammenhænge, både i bymæssig bebyggelse og i land- og yderdistrikter.
Den moderne bogbus fremstår som et fuldt udstyret minibibliotek. Unikt for dette minibibliotek er dets mobilitet og fleksibilitet i modsætning til det faste bibliotek. Desuden er en udvidet fokus på bookingkonceptet med til at skabe mange nye relationer og partnerskaber og derigennem virke forøgende på et områdes både sociale og kulturelle udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2011
Antal sider75
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi Vest, Aalborg

    Emneord

  • Folkebiblioteket, Udkantsdanmark, Bogbus, Det mobile bibliotek, filial, lokalbibliotek, Brønderslev, Horsens, Vejle, Kolding, Lokalsamfundet, Biblioteksudvikling

Dokumenter