• Hanne Stougaard Hestbech
  • Iben Melsvik
Speciale, Kandidatuddannelsen
Rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn giver forslag til, hvordan bibliotekerne kan skabe et godt forhold til især de yngste børn. Tweens er en betegnelse der er ny i forhold til bibliotekerne, og bibliotekerne skal finde ud af at forholde sig til dem. Vi laver en grundig analyse af brugergruppen tweens, og vurderer om det er relevant at inddele tweens i mindre grupper. Den digitale dannelse er også et begreb, børnebibliotekerne skal have defineret og sat i relation til blandt andet tweens i mindre grupper. Den digitale dannelse er også et begreb, børnebibliotekerne skal have defineret og sat i relation til blandt andet tweens. Vi sammenholder kulturtyper, forbrugsmønstre og den refleksive kommunikationsmodel for at kunne vurdere hvorledes bibliotekerne kan gribe den digitale dannelse an i forhold til tweens. Ved at sammenholde ovennævnte opstår der fire typer af tilgang til dannelse som bibliotekerne kan bruge i forhold til tweens: Foranlediget dannelse, Selvdannelse, Medbestemmende dannelse og Imiteret dannelse. Tweens er en selvstændig, uhomogen gruppe som bibliotekerne skal tage særlige hensyn til, da gruppen ikke opfatter sig selv som børn. I forhold til de ti bud har vi reflekteret og analyseret hvordan disse kan overføres til bruger gruppen set i forhold til dannelsestilgangene.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider86
Udgivende institutionDanmarks Biblioteksskole

    Emneord

  • Tweens, børnebibliotek, digital dannelse, kommunikationsmodel, formidling

Dokumenter