• Tina Wollbrecht
Speciale, Kandidatuddannelsen
Danmark defineres som et videnssamfund, og dette giver stor bevågenhed og investering i forskning og uddannelse, fordi viden, videnskabelse og anvendelse af viden til at generere innovation er landets vigtigste råvarer. Desuden er den teknologiske udvikling i gang med at har frigøre information fra fysiske dokumenter, hvilket fundamentalt ændrer opfattelsen, til-gangen til og anvendelsen af information. Dette stiller forskningsbibliotekerne overfor et pa-radigmatisk skift. Ved at interviewe fire forskningsbiblioteksledere på baggrund af et teoretisk grundlag, der kredser omkring disse udfordringer, søges det er give et øjebliksbillede af, og indsigt i, disse nøglepersoners tanker, holdninger og visioner omkring de udfordringer forsk-ningsbibliotekssektoren står overfor i øjeblikket.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jul. 2012
Antal sider75
Udgivende institutionDet Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg

    Emneord

  • Forskningsbiblioteker, Udfordringer, Videnssamfundet, Interview