Forskerservice på KADKs bibliotek: - en brugerundersøgelse

Studenteropgave: Erhvervsrelateret projekt

  • Maiken Bjerrum
  • Louise Skovgaard Ryhl
Erhvervsrelaterede projekt, Bibliotekar DB
Denne rapport behandler udarbejdelsen af produktet, samt processen der ligger til grund for dette produkt, i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt på biblioteket ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Vores projekt bestod i at undersøge forskernes brug af bibliotekets services, samt deres ønsker til nye, fremtidige services. Produktet bestod af en rapport samt en mundtlig præsentation. I nærværende rapport ser vi nærmere på, hvordan man undersøger, hvordan biblioteket kan give en forskelligartet forskergruppe et ensartet udbud af services, ligesom vi analyserer vores eget formidlingsarbejde af vores resultater.
I rapporten konkluderer vi, at det er effektivt at kombinere kvantitative og kvalitative metoder, for at få den mest fyldestgørende afdækning af forskernes behov. Ligeledes er det vores konklusion, at det er muligt at give en forskelligartet forskergruppe et ensartet udbud af services, hvis man formaliserer rammerne for samarbejdet mellem bibliotekarer og forskere. Endelig konkluderer vi, at den overskuelige og visuelt indbydende rapport er den bedste måde at formidle resultaterne på.
SprogDansk
Udgivelsesdatojan. 2012
Antal sider30

    Emneord

  • Forskerservice , Brugerundersøgelse

Dokumenter